Obrazowanie ultradźwiękowe wykorzystuje fale dźwiękowe do tworzenia obrazów wnętrza ciała. Służy do pomocy w diagnozowaniu przyczyn bólu, obrzęku i infekcji narządów wewnętrznych organizmu oraz do badania kobiet w ciąży.
Jest również używany do prowadzenia biopsji, diagnozowania chorób serca i oceny uszkodzeń po zawale. Ultradźwięki są bezpieczne, nieinwazyjne i nie wykorzystują promieniowania jonizującego.
Ta procedura wymaga niewielkiego przygotowania.
Lekarz poinstruuje Cię jak się przygotować. Poinformuje czy powinieneś wcześniej powstrzymać się od jedzenia lub picia.
Jak mam się przygotować?
Przygotowanie do zabiegu będzie zależało od rodzaju badania, które będzie wykonywane. Lekarz może zalecić, aby nie jeść ani nie pić nawet na 12 godzin przed wizytą. W innych przypadkach możesz zostać poproszony o wypicie do sześciu szklanek wody na dwie godziny przed badaniem i unikanie oddawania moczu, aby pęcherz był pełny, gdy rozpocznie się badanie.
Jak wygląda sprzęt?
Ultrasonografy składają się z konsoli komputerowej, ekranu wideo i dołączonego przetwornika. Przetwornik jest małym, ręcznym urządzeniem przypominającym mikrofon. Niektóre badania wymagają różnych głowice (o różnych możliwościach) podczas jednej wizyty, Przetwornik wysyła do ciała niesłyszalne fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości, a następnie nasłuchuje jak brzmi powracające „echo”. Zasady są podobne do sonaru używanego przez łodzie podwodne.
Technik nakłada niewielką ilość żelu na badany obszar i umieszcza tam głowicę. Żel umożliwia przemieszczanie się fal dźwiękowych między przetwornikiem a badanym obszarem. Obraz USG jest od razu widoczny na ekranie wideo, który wygląda jak monitor komputera. Komputer tworzy obraz w oparciu o głośność (amplituda), wysokość (częstotliwość) i czas powrotu sygnału ultradźwiękowego do przetwornika. Uwzględnia również rodzaj struktury ciała i/lub tkanki, przez którą przemieszcza się dźwięk.
Jak działa procedura?
Obrazowanie ultradźwiękowe opiera się na tych samych zasadach, co sonar używany przez nietoperze, statki i rybaków. Kiedy fala dźwiękowa uderza w obiekt, odbija się od niego lub odbija się echem. Mierząc te fale echa, można określić, jak daleko znajduje się obiekt, a także jego rozmiar, kształt i konsystencję. Dzięki temu wiemy, czy obiekt jest stały, czy wypełniony płynem.
W medycynie ultradźwięki stosuje się do wykrywania zmian w wyglądzie narządów, tkanek i naczyń oraz do wykrywania nieprawidłowych mas, takich jak guzy.
W badaniu ultrasonograficznym przetwornik zarówno wysyła fale dźwiękowe, jak i rejestruje fale odbijające się echem. Kiedy przetwornik jest dociskany do skóry, wysyła do ciała małe impulsy niesłyszalnych fal dźwiękowych o wysokiej częstotliwości. Gdy fale dźwiękowe odbijają się od organów wewnętrznych, płynów i tkanek, wrażliwy odbiornik w przetworniku rejestruje niewielkie zmiany wysokości i kierunku dźwięku. Te charakterystyczne fale są natychmiast mierzone i wyświetlane przez komputer, który z kolei tworzy obraz w czasie rzeczywistym na monitorze. Jedna lub więcej klatek ruchomych obrazów jest zwykle rejestrowanych jako obrazy nieruchome. Można również zapisywać krótkie pętle wideo obrazów.
Ultrasonografia dopplerowska, specjalna technika ultradźwiękowa, mierzy kierunek i prędkość komórek krwi podczas ich przemieszczania się przez naczynia. Ruch komórek krwi powoduje zmianę wysokości odbitych fal dźwiękowych (tzw. efekt Dopplera). Komputer zbiera i przetwarza dźwięki oraz tworzy wykresy lub kolorowe obrazy przedstawiające przepływ krwi przez naczynia krwionośne.
Zainteresowanych zapraszamy do rejestracji – KONTAKT!