W ciągu ostatnich 15 lat opisano szereg dobrze zdefiniowanych zespołów bólowych w chorobach nowotworowych. Wiele z nich jest bardzo specyficznych i często źle diagnozowanych.  Ból wpływa negatywnie na wszystkie aspekty życia.

Odczuwając go ciężko funkcjonować w społeczeństwie. Dlatego ważne jest, aby porozmawiać o bólu ze specjalistami. Nigdy nie powinno akceptować się go jako normalnej części choroby nowotworowej. Ważne jest, aby pamiętać, że nad bólem można panować.

Jego zakres zależy od różnych czynników, w tym rodzaju raka, jego stadium, innych problemów zdrowotnych i indywidualnego progu bólu.

Operacje, leczenie lub testy mogą również go wzmagać. Bóle nowotworowe mogą być spowodowane między innymi przez guzy naciskające na nerwy, kości lub narządy.

Gdy rozprzestrzeniają się na kręgosłup, mogą naciskać także na nerwy rdzenia kręgowego. Nazywa się to kompresją. Pierwszym objawem ucisku jest zwykły ból pleców i / lub szyi. Może również wystąpić odrętwienie w rękach lub nogach. Kaszel, kichanie lub inne ruchy często go nasilają.

W czasie choroby nowotworowej mogą także wystąpić bóle kości. Zastosowanie różnego typu terapii powoduje zatrzymanie tego dyskomfortu.

Chory może także odczuwać ból ostry, jak i  przewlekły. Ten drugi  powoduje zmiany w nerwach, które mogą wynikać np. z nacisku guza na nerwy lub z powodu chemikaliów wytwarzanych przez nowotwór. Istnieje prawdopodobieństwo, że jest to również spowodowane zmianami nerwowymi związanymi z zażywaniem leków.

Niezwykle ważne jest, aby lekarz ustalił rodzaj i przyczynę bólu. Jego różne rodzaje wymagają odmiennego leczenia.

Istotne  jest, aby natychmiast poinformować specjalistów o bólu. Nie warto bowiem go znosić. Może to powodować zmiany nerwowe, które mogą utrudniać kontrolę bólu w przyszłości. 

Jeżeli cierpisz na bóle nowotworowe bądź nie możesz zlokalizować źródła swojego problemu zdrowotnego, skontaktuj się z nami w celu zasięgnięcia porady.

Chcesz pokonać ból?

Umów się na wizytę

Chcesz pokonać ból?

Umów się na wizytę